EMDR

 

EMDR betekent Eye Movement Desensitization and Reprocessing. 

Het vervaagt de levendigheid van een herinnering en de pijnlijke emoties die eraan gekoppeld zijn. Het trauma blijft niet langer in jouw heden, waardoor je het steeds opnieuw beleeft, maar wordt echt verleden tijd. 

Hoe dat doorwerkt is bij iedereen heel verschillend. Veel mensen merken meteen aan het eind van een sessie al positief effect. Ze omschrijven dat dan als opluchting, alsof er meer ruimte in hun hoofd is. Op de dag van de EMDR-sessie en in de dagen erna zijn veel mensen moe. 

EMDR-therapie kent weinig risico’s, maar de effecten van EMDR kunnen na de behandeling nog wel even doorwerken. Door EMDR-therapie krijgen de nare gedachten een andere betekenis. Langzamerhand worden de herinneringen dragelijker en minder emotioneel beladen. 

Ben je zwanger, of wil je graag zwanger worden?
Wij staan je graag bij met advies!

Contact opnemen