Echo’s

Het is prachtig om je kindje in je buik te zien ontwikkelen. Voor de meeste mensen kunnen we hier niet vroeg genoeg mee beginnen. Hieronder geven we wat informatie over wat een echo inhoudt, wanneer we kijken, hoe een echo in z’n werk gaat en of er mogelijk nadelige gevolgen zijn van het maken van echo’s.

Algemeen
Een van de manieren om in het lichaam van de mens te kijken is door middel van echografie. Oftewel terugkaatsing van ultrageluid. De teruggekaatste golven worden opgevangen en omgezet in elektrische signalen die door de computer bewerkt worden. Uiteindelijk ontstaat een voor ons min of meer begrijpelijk beeld op het beeldscherm.

De verschillende echo’s
Er kunnen tijdens de zwangerschap om heel verschillende redenen echo’s gemaakt worden. Hieronder beschrijven we deze.

  • Vitaliteitsecho; dit is een echo om (de eerste) tekenen van een zwangerschap in de baarmoeder aan te kunnen tonen. Deze echo is optioneel.
  • Termijnecho; dit is een echo om de uitgerekende datum vast te stellen. Deze echo wordt standaard bij iedere zwangere uitgevoerd tussen de 10e en 12e week.
  • Echo bloedverlies; bij deze echo kijken we of we een oorzaak kunnen vinden voor dat bloedverlies. Deze echo wordt alleen gedaan als het bloedverlies dat de zwangere heeft daar aanleiding toe geeft. Er wordt dus niet altijd bij bloedverlies een echo gemaakt, dit hangt af van het bloedverlies en de gehele situatie van de zwangere.
  • ETSEO/ 13 weken echo; dit is een echo om je kindje te screenen op afwijkingen die met een echo te zien zijn. Deze echo lijkt veel op de 20 weken echo. Deze echo wordt standaard aan iedereen aangeboden, maar je beslist zelf of je er gebruik van wilt maken. Kijk hier voor meer informatie.
  • SEO/20 weken echo; (ook wel structureel echoscopisch onderzoek genoemd) dit is een echo om je kindje te screenen op afwijkingen die met een echo te zien zijn. Deze echo wordt standaard aan iedereen aangeboden, maar je beslist zelf of je er gebruik van wilt maken. Kijk hier voor meer informatie.
  • GEO; (geavanceerd echoscopisch onderzoek) dit is een echo die altijd in het ziekenhuis gedaan wordt omdat er bijvoorbeeld op de SEO een mogelijke afwijking is gezien of als er in de familie kindjes met aangeboren afwijkingen zijn die te zien zijn op een echo. Deze echo wordt alleen op indicatie uitgevoerd zoals hiervoor uitgelegd.
  • Groei-echo; bij deze echo kijken we of de baby niet te snel of te traag groeit als we dat vermoeden hebben of omdat je eerdere kindje een te laag of te hoog geboortegewicht had. Ook deze echo wordt alleen op indicatie gedaan zoals uitgelegd.
  • Liggingsecho; om de ligging van de baby te bepalen. Deze echo wordt standaard aan iedereen aangeboden, maar je beslist zelf of je daar gebruik van wilt maken. De ligging van de baby kunnen we ook bepalen door uitwendig onderzoek. Soms is dit echter lastig te voelen en dan ontstaat er een indicatie voor deze echo, dan kies je dus niet meer zelf voor deze echo, maar dan is het echt nodig. De liggingsecho wordt, indien je daarvoor zelf kiest, rond de 35 weken uitgevoerd en dan kijken we ook naar de groei van de baby en de hoeveelheid vruchtwater.

Kanttekeningen bij echo’s; zijn er nadelen of risico’s?
Uit onderzoek blijkt dat geluidsgolven zoals gebruik wordt met echo-apparatuur, snel delend weefsel kan opwarmen. Als we met een echo-apparaat kijken naar je kindje dan wordt het op de plek waar we kijken tot ongeveer 1,5 graden warmer. Tot nu toe zijn er geen onderzoeken die aantonen dat met enkele keren kijken naar de baby in de zwangerschap risico’s ontstaan voor de baby. Toch willen we er terughoudend mee zijn aangezien je weet dat je weefsel warmer maakt. Hier willen we de baby die nog volop in ontwikkeling is zo weinig mogelijk mee belasten.

Echo’s zijn zeker voor de 10 weken nog niet zo erg leuk omdat het kindje nog erg klein is en armpjes en beentjes niet altijd goed te zien zijn. Na de 32 weken wordt het steeds lastiger om de baby mooi in beeld te krijgen voor een mooie foto omdat de baby juist te groot wordt en al een tijdje niet meer op het scherm past en zich vaak verstopt achter zijn of haar handjes. Tussen de 10-11 weken en 32 weken zijn de echo’s meestal het mooist (als de baby een beetje wil meewerken natuurlijk en niet precies de verkeerde kant op kijkt).

Ook met het gebruik van de doptone gebruiken we geluidsgolven. Met de doptone is de bundel geluidsgolven meer geconcentreerd dan met een echo dus ook hier willen we zeker in het begin van de zwangerschap zo terughoudend mogelijk mee zijn. Terwijl je juist in het begin van je zwangerschap de meeste behoefte hebt om de baby te horen aangezien je hem of haar nog niet voelt bewegen. Overleg gerust met ons over de afweging tussen geruststelling voor jezelf en de mogelijke belasting voor je kind.

Ben je zwanger, of wil je graag zwanger worden?
Wij staan je graag bij met advies!

Contact opnemen