Plaats van de bevalling

Er zijn over het algemeen 2-3 soorten plekken waar je kan bevallen. Thuis, in het ziekenhuis of in een geboortehuis. Afhankelijk van de plek zijn er verschillende voor- en nadelen. Hieronder proberen we ze te beschrijven en te vertellen wat er mogelijk is in onze regio.

Om een keuze te kunnen maken die bij jullie past is het goed om te weten van onderstaande zaken:

 • Als je gezond zwanger bent, mag je zelf kiezen.
 • Alles bij de hand.
 • Met weeën in de auto.
 • Tijdswinst.
 • Vergoeding poliklinische bevalling.
 • Voordelen van thuis bevallen.
 • Voordelen van poliklinisch bevallen.
 • Klinische bevalling.
 • Met welke ziekenhuizen werken we samen?

Als je gezond zwanger bent, mag je zelf kiezen
Indien je gezond bent en de zwangerschap verloopt zonder complicaties, dan mag je in Nederland zelf kiezen waar je wilt bevallen. Thuis of in het ziekenhuis.
Om een goede keuze te kunnen maken is het belangrijk dat je weet hoe dingen geregeld zijn. We zullen je hierover inlichten rond 32 tot 34 weken van de zwangerschap, tevens wordt uitgebreid op de plaats van bevallen ingegaan tijdens de voorlichtingsavond over de bevalling.

Het allerbelangrijkste bij de keuze voor de plaats van bevalling is dat je de plek kiest waar je je het meest ontspannen voelt. Voor de ene is dat thuis, voor de ander het ziekenhuis. Belangrijk vinden wij dat je die keuze kunt maken op basis van reële verwachtingen. Het zou jammer zijn als je voor iets kiest waarbij achteraf blijkt dat het niet aan je verwachtingen voldeed.

Alles bij de hand
Als verloskundigen zijn we opgeleid om problemen tijdens en na de bevalling vroegtijdig te signaleren en hierop te reageren. Soms kunnen we dit thuis oplossen, soms zal het betekenen dat we naar het ziekenhuis vertrekken. Dit kan gebeuren tijdens de ontsluiting, tijdens het persen of na de geboorte van jullie kindje. Problemen kondigen zich vaak van te voren aan en dan zullen we naar het ziekenhuis vertrekken. Sommige problemen ontstaan ineens. Dit zijn problemen waarvoor we getraind zijn om hier thuis mee om te kunnen gaan. Alle spullen die nodig zijn om een bevalling te begeleiden hebben we bij ons. We kunnen bijvoorbeeld zelf verdoven en hechten na een inscheuring of een knip, we hebben ook thuis medicatie om de geboorte van de placenta te bespoedigen en het bloedverlies te beperken, we hebben zuurstof bij ons voor het geval de baby beademd moet worden, gelukkig is dit laatste bijna nooit nodig omdat we dan meestal al in het ziekenhuis zijn omdat je dit vaak ziet aankomen.

Aangezien jullie in deze regio nog steeds binnen de wettelijke aanrijtijden van het ziekenhuis wonen, is het verantwoord om thuis te mogen bevallen. Wel zullen we extra rekening houden met slecht weer, gladheid of bijvoorbeeld de spits.

Met weeën in de auto
Uiteraard is het vervelend om de auto in te moeten als je flinke weeën hebt, persweeën, of wanneer je pas bevallen bent. Als je er op voorhand voor kiest om in het ziekenhuis te bevallen gaan we bij ongeveer 4-6 cm ontsluiting bij een eerste kindje, bij een tweede kindje of meer gaan we soms al wat eerder. Op dit moment heb je dan al aardig flinke weeën. Naar het ziekenhuis rijden is dus helaas nooit erg prettig.

Tijdswinst
Als je poliklinisch bevalt en het blijkt dat we de hulp van een gynaecoloog nodig hebben, dan kan het zijn dat we even op hulp moeten wachten. Er is namelijk niet altijd direct een gynaecoloog beschikbaar om te helpen. In het geval dat je op dit moment van huis komt voor hulp, wordt je vaak uiteindelijk net zo snel geholpen als diegene die al in het ziekenhuis was. De spullen die wij mogen gebruiken in het ziekenhuis om je te helpen zijn dezelfde als die we zelf bij ons hebben indien je thuis bevalt. De spullen die nodig zijn voor extra hulp, zoals een vacuümpomp, mag alleen de gynaecoloog gebruiken, dus zonder gynaecoloog kunnen we er niets mee. Tijdswinst is er dus niet altijd.

Vergoeding poliklinische bevalling
Als je zelf kiest voor een bevalling in het ziekenhuis dan heet dat een poliklinische bevalling. Als je in het ziekenhuis moet bevallen dan heet dat een klinische bevalling. Aan een poliklinische bevalling waarbij geen complicaties optreden en dus geen gynaecoloog aan te pas komt, zijn kosten verbonden. De kosten liggen ongeveer rond € 340,-. Sommige aanvullende pakketten vergoeden dit bedrag geheel of gedeeltelijk. Het is goed dit alvast bij je verzekering na te kijken als je kiest voor een poliklinische bevalling.

Voordelen van thuis bevallen; (deze voordelen gelden alleen voor hen die zelf mogen kiezen voor de plaats van bevalling, dus voor een gezonde vrouw met een ongecompliceerde zwangerschap, anders vallen er natuurlijk voordelen weg)

 • ontsluiting vordert beter (wetenschappelijk bewezen)
 • eigen veilige/bekende omgeving, meer bewegingsvrijheid
 • na de geboorte meer rust
 • geen ritje naar huis als alles achter de rug is
 • vader wordt niet gescheiden van moeder en kind indien de baby ’s avonds laat geboren wordt (in een aantal ziekenhuizen mag de vader blijven slapen, zie onderaan deze pagina)
 • minder kans op ontstoken oogjes bij de baby (ziekenhuisbacteriën)
 • minder kans op ontstoken hechtingen (ziekenhuisbacteriën)

Voordelen van poliklinisch bevallen

 • gevoel van veiligheid voor mensen
 • soms tijdwinst
 • op een rustige manier naar het ziekenhuis rijden i.p.v. als het moet en je misschien wat meer haast hebt
 • geen rommel thuis

Klinische bevalling
Indien je gezondheidsproblemen hebt, of er treden complicaties op; ofwel tijdens de zwangerschap of tijdens de bevalling, dan mag je niet meer zelf kiezen, maar wordt het automatisch een ziekenhuisbevalling. De gynaecoloog, arts-assistent of verloskundige van het ziekenhuis neemt dan de zorg voor je bevalling van ons over. Dat betekent dat wij niet meer verantwoordelijk zijn voor jou en je baby, maar het ziekenhuis. Wij mogen dan nog wel aanwezig zijn bij je bevalling, maar zijn niet meer je zorgverlener. Indien we kunnen, bieden we aan om bij je bevalling te blijven. Soms lukt dat niet omdat er bijvoorbeeld iemand anders ook aan het bevallen is. Als je graag wilt dat wij bij (een deel) van je bevalling aanwezig blijven ook al zijn we niet meer verantwoordelijk voor je, dan mag je dat altijd aan ons vragen.

Met welke ziekenhuizen werken we samen?
We werken samen met 4 ziekenhuizen; onder deze uitleg hebben we een rijtje gezet met de ziekenhuizen en de specifieke kenmerken van de verschillende ziekenhuizen. Deze ziekenhuizen liggen binnen ons werkgebied. Andere ziekenhuizen zijn te ver buiten ons gebied, waardoor het voor ons niet haalbaar is om daarmee samen te werken. In principe mag je zelf kiezen naar welk van deze 4 ziekenhuizen je wilt, maar als het ziekenhuis geen plek voor je heeft, dan zullen we moeten uitwijken naar een ander ziekenhuis. Met het Meander te Amersfoort en De Gelderse Vallei werken we veel samen en hebben wij bepaalde afspraken afgestemd. Ook hebben wij regelmatig overleg met de gynaecologen van deze ziekenhuizen. We weten goed de weg naar deze ziekenhuizen omdat we deze ritjes regelmatig maken. We komen een stuk minder in de 2 ziekenhuizen in Utrecht, waardoor we niet goed op de hoogte zijn van hun afspraken, maar ook wegopbrekingen, omleidingen, spitstijden en alternatieve routes. Meander Medisch Centrum en De Gelderse Vallei zijn dan ook de ziekenhuizen die onze voorkeur hebben.

Ziekenhuis Meander Medisch Centrum Amersfoort; Maatweg 3 Amersfoort

 • allemaal 1 persoonskamers, vaders kunnen altijd blijven slapen
 • eigen kraamzorg kan mee bij poliklinische bevalling (afhankelijk van kraamzorgorganisatie)

Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede; Willy Brandtlaan 10 Ede

 • 1 en meerpersoonskamers, vaders kunnen soms blijven slapen
 • badbevalling mogelijk
 • eigen kraamzorg kan mee bij poliklinische bevalling (afhankelijk van kraamzorgorganisatie)

Ziekenhuis WKZ Utrecht; Lundlaan 6 Utrecht

 • 1 en meerpersoonskamers, vaders kunnen soms blijven slapen
 • eigen kraamzorg kan mee bij poliklinische bevalling (afhankelijk van kraamzorgorganisatie)
 • badbevalling mogelijk
 • academisch ziekenhuis

Ziekenhuis Diakonessenhuis Utrecht; Bosboomstraat 1 Utrecht

 • 1 en meerpersoonskamers, vaders kunnen soms blijven slapen
 • badbevalling mogelijk

Ben je zwanger, of wil je graag zwanger worden?
Wij staan je graag bij met advies!

Contact opnemen